Someron Omakotiyhdistys ry on paikallinen Suomen Omakotiliiton jäsenyhdistys, joka tehtävänä on valvoa ja edistää jäsentensä oikeudellisia, taloudellisia ja yhteiskunnallisia etuja sekä edistää, ohjata ja kehittää pientalovaltaista asumismuotoa sekä parantaa asumisviihtyvyyttä.

Omakotiliitto_Logo_Vaaka_web_w300px.jpg

Suomen Omakotiliitto on valtakunnallinen pientaloasukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden edunvalvonta- ja palvelujärjestö.

Omakotiyhdistykset toimivat paikallisesti - liitto vaikuttaa valtakunnallisesti.

Yhdistykseemme kuuluu jo 916 henkilöjäsentä (31.12.2020). Tiivis yhteistyö ja kattava jäsenkunta voi saada paljon hyvää aikaan omalla asuinalueella. Siksi kaikkien pientalo- ja vapaa-ajan asunnon omistajien kannattaa olla jäsenenä omassa yhdistyksessä.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
  • pitää yhteyttä toimialansa paikallisiin viranomaisiin, toimielimiin ja järjestöihin
  • seuraa toimialansa asioita ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon paikallisesti
  • edustaa jäsenkuntaansa
  • järjestää koulutus-, kulttuuri- ja yleisötilaisuuksia

Someron Omakotiyhdistyksen nettisivut tarjoaa:
Tapahtumakalenteri